Provedeme Vás úskalími podání žádosti o důchod.

Poradíme Vám nejvhodnější dobu pro odchod do důchodu.

Sdělíme Vám tipy, jak si zlepšit výši důchodu.

Žádost o důchod

Žádost o důchod se podává výhradně na okresní správy Českého sociálního zabezpečení (v Praze Pražská, v Brně Městská). Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným datem přiznání. Podívejte se, které konkrétní pracoviště přijímají písemné žádosti o důchod.

Žádost o důchod - starobní, částečný/plný invalidní

K podání žádosti o starobní důchod, částečný invalidní důchod a plný invalidní důchodů musíte doložit: občanský průkaz, doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném), muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby, ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí, potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis "Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet", doklady prokazující zaměstnání v cizině, chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.

Žádost o důchod - sirotčí, vdovecký/vdovský

K podání žádosti o sirotčí důchod, vdovecký důchod a vdovský důchod musíte doložit: občanský průkaz, úmrtní list zesnulého, oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod, rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.I když doložíte výše uvedené dokumenty, může se stát, že je ČSSZ nevezme na vědomí. Buď je zkrátka přehlédne nebo je zapomene poslat okresní pracoviště na centrálu do Prahy. Výsledkem je pak o několik set nižší důchod.

Počítáme všechny české důchody - starobní, předčasné, invalidní, sirotčí, vdovský, ...


 • Reference

  Výše důchodu byla stanovena chybně o bezmála 1000 Kč měsíčně...čtěte dál


  Dobrý den pánové, dnešním dnem Vám mohu poděkovat za pomoc při dokazování chybné výše vypočítaného důchodu ČSSZ...čtěte dál

 • Nezávazný zájem o výpočet důchodu:


  Odeslat


 • Obchodní podmínky

  Podrobné obchodní podmínky poskytovaných služeb naleznete zde.  Navštivte:

  Výpočty výhodného data odchodu do důchodu - www.odchod-do-duchodu.cz


  Infromace o předčasném důchodu - www.predcasnyduchod.cz


Optimalizace předčasného důchodu   Kontrola důchodů   Výpočet důchodů   Informativní osobni list důchodového pojištění
Odchod do důchodu :-)